Här är TMF:s interna lista för sportfiskerekord på abborre. I tabellen nedan hittar du info om fångstman, vikt, fångstdatum, fångstplats och bete, och naturligtvis så finns det bild på alla rekordfiskar!

Fångad av

Vikt

När

Vart

Bild

Webbe

1,8 kg

Vaxholm

Shadjigg

Österman

1,72 kg

Vaxholm

Löja

Nicke

1,2 kg

Vaxholm

Shadjigg

Nicke

1,2 kg

Vaxholm

Shadjigg

Olle

1,1 kg

Vaxholm

Shadjigg