Här är TMF:s interna lista för sportfiskerekord på fjällröding. I tabellen nedan hittar du info om fångstman, vikt, fångstdatum, fångstplats och bete, och naturligtvis så finns det bild på alla rekordfiskar!

Fångad av

Vikt

När

Vart

Bild

Kim

8,6 hg

Storuman

Långdrag

Callis

8,4 hg

Ammarnäs

Jensen

Kim

7,6 hg

Storuman

Långdrag

Kim

7,1 hg

Storuman

Långdrag

Kim

6,6 hg

Storuman

Långdrag

Hedersvärda omnämnanden

Anna B

3 kg

Landösjön

Långdrag