Här är TMF:s interna lista för sportfiskerekord på regnbåge. I tabellen nedan hittar du info om fångstman, vikt, fångstdatum, fångstplats och bete, och naturligtvis så finns det bild på alla rekordfiskar!

Fångad av

Vikt

När

Vart

Bild

Nicke

4,5 kg

Halmstad

Vitgul Streamer

Matte

2,6 kg

Ljusterö

Smulti

Callis

1,4 kg

Ljusterö

Sandgrävlingen

Callis

1,3 kg

Ljusterö

Sandgrävlingen

Wistedt

1,2 kg

Ljusterö

Sandgrävlingen