2007-06-15 Furusund

Webbe gav sig ut med kollegorna Anders ”Löjan” Wallin och Kim ”90% trassel & 10% botten” Stjerngren till Skoughens landställe i furusundstrakten på jakt efter gädda. Givetvis utlystes det en…

1985-07-XX Furusund

Pappa Tom drog en fin gädda på 9,5 kg. Notera att gäddan är längre än Callis.