2006-04-14 Österlen

Andra och sista fiskedagen inrikat på havsöringsfiske på Österlen! Totalt så drog grabbarna 9 havsöringar idag, varav Erbom tog den största på 4 kg! Nytt pb och tmf-bästa!

Lägg Till En Kommentar