Här är TMF:s interna lista för sportfiskerekord på harr. I tabellen nedan hittar du info om fångstman, vikt, fångstdatum, fångstplats och bete, och naturligtvis så finns det bild på alla rekordfiskar!

Fångad av

Vikt

När

Vart

Bild

Webbe

1,3 kg

Ammarnäs

Fluga

Webbe

1 kg

Ammarnäs

Fluga

Mamma Kerstin

7 hg

Ammarnäs

Fluga

Webbe

7 hg

Ammarnäs

Fluga

Matte

6,6 hg

Ammarnäs

Fluga